اپلیکیشن آبادشهر

معرفی اپلیکیشن موبایل آبادشهر

هدف آبادشهر، رسیدن به سطح بالای کیفیت زندگی شهری، با به خدمت گرفتن ابزارهای نوین و با مشارکت عموم شهروندان است.

ادامه مطلب...