کار مهندس نرم افزار، شبیه کار یک پزشکه. ابتدا شخص میاد و خبر از وجود مشکل میده، اما قبل از اون کاملا به پزشک اعتماد کرده و آماده س که خودشو اول به خدا و بعد به دست پزشک بسپاره!

پزشک با معاینه و یک سری پرسش ها به جمع آوری اطلاعات برای تشخیص علت(های) مشکل می پردازه. در ادامه شخص نمی دونه توی مغز پزشک چی میگذره، فقط میدونه هر چی که باشه پزشک دانش و تجربه ی این کار رو داره و امیدواره که مشکلش -با کمترین درد و بدون خونریزی- برطرف بشه.

 پزشک توی این مرحله بسته به نوع و شدت مشکل، ممکنه یکی از کارهای زیر رو انجام بده:

  • خیلی سریع نسخه ای بنویسه و دارویی تجویز کنه
  • اظهار نظر رو به معاینات خاص تر و آزمایش(ها) موکول کنه
  • شخص رو (به شکلی) جواب کنه!